food-composter

เครื่องกำจัดเศษอาหาร : เครื่องนี้จะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ปุ๋ยที่ได้จะเป็นปุ๋ยที่ออแกนิคและมีสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชหลังจากที่สกัดเสร็จแล้ว
คุณสมบัติพิเศษ
1.ฟังก์ชั่นคือไม่ได้แค่ทำให้เศษขยะแห้ง แต่ทำให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้
2.ไม่มีกลิ่นเหม็นและเสียงรบกวน
3.ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลาย
4.ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเป็นประจำ

food-composter's job listings

No jobs found.